DỊCH VỤ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

  1. Tìm nhà theo yêu cầu khách hàng
  2. Giúp vay vốn ngân hàng khi mua nhà
  3. Thực hiện mọi thủ tục liên quan đến mua nhà cho đến khi khách hàng đứng tên trong sổ đỏ thì thôi